ظرفیت کشور بسیار غنی است و نباید فقیر داشته باشیم...

نائب رئیس فراکسیون اقتصاد مقاومتی گفت: معضل امروز کشور بحث اشتغال و معیشت است. اعتقاد داریم در کشور امکانات و منابع لازم برای زندگی ۱۵۰میلیون نفر وجود دارد، اما در شرایطی هستیم که ۲۰ میلیون نفر زیر خ...