سرمایه‌گذاری درگردشگری از مولفه‌های تحقق اقتصادمقاومتی است...

سیاوشی: سرمایه‌گذاری در گردشگری از مولفه‌های تحقق اقتصاد مقاومتی است طیبه سیاوشی- نماینده تهران عضو کمیسیون فرهنگی مجلس با انتقاد از این‌که «مسائل فرهنگی در جامعه ما به ندرت عملیاتی می‌شود» گفت: ...