درآمد ارزی کشاورزی 16 درصد کم شد + جزئیات...

در حالی که سال گذشته صادرات محصولات کشاورزی ایران یازده درصد از نظر وزنی و ۱۶ درصد از نظر ارزشی کاهش را نسبت به سال ۱۳۹۳ تجربه کرد، برخی کارشناسان معتقدند رقابت کشورهای اروپایی به ویژه ترکیه در بازار...