پیش بینی خرید سه چهارم از 12 میلیون تن گندم در سال جاری...

میزان/ رئیس ستاد زراعت وزارت جهاد کشاورزی گفت: به منظور اجرای طرح های اقتصاد مقاومتی محصولات زراعی در سال ۱۳۹۵ بیش از ۲۲۹ میلیارد و ۵۸۰ میلیون ریال اعتبار پیش بینی شده که بخشی از آن به صورت تسهیلات ب...