واکنش مسکن مهری‌ها به اظهارات فاجعه‌آمیز آخوندی...

متقاضیان مسکن مهر به اظهاران فاجعه‌آمیز آخوندی وزیر راه و شهرسازی واکنش نشان دادند، شماری از آنها برای چندمین بار خواستار استعفای وی شدند و فاجعه را گماشتن یک فرد سیاسی در یک وزارتخانه اقتصادی دولت ی...