تاملی بر نقاط قوت طرح بانکی مجلس

یک اقتصاددان،رواج استفاده صوری ازعقودمختلف رایکی ازمشکلات جدی نظام بانکی می‌‎داندومی‌گوید:این امر به‌حدی رایج است که تلقی عمومی مبنی بر ربوی بودن نظام بانکی باپوشش اسلامی را ایجاد کرده است. ...