صنعت و معدن پیشران رشد اقتصاد ایران

کارشناسان معتقدند آنچه باعث رونق اقتصادی در ۳ ماهه اول سال شده افزایش میزان تولید در بخش هایی از جمله معدن، پتروشیمی و خودرو بوده است. البته باید سهم قابل توجه نفت را نیز به آن افزود...