کنوانسیون کیپ‌تاون الزام‌آور نیست

کنوانسیون کیپ تاون که معاهده‌ای برای مدیریت و شفاف‌شدن هرچه بیشتر قراردادهای اجاره یا خرید لیزینگی هواپیماست، هرچند جزو تعهدهای الزام‌آور جهانی به حساب نمی‌آید، اما عضویت در آن می‌تواند در کنار کاهش ...