قراردادهای پسابرجامی چه ارمغانی برای صنعت خودرو کشور دارد؟...

یک نماینده مجلس دهم گفت :خودرو سازان داخلی با توجه به دو اصل مهم قرار دادهای پسابرجامی شامل استفاده از دانش فنی و ارتقای صادرات ،می توانند اقدامات مناسبی در جهت ارتقای کیفی محصولات خود انجام دهند. ...

تناقض قرارداد سایپا و سیتروئن با وعده‌های پسابرجامی دولت...

با نهایی شدن قرارداد همکاری سایپا و سیتروئن، صنعت خودروسازی کشور در حالی برای دومین بار در قبضه فرانسوی‌ها قرار می‌گیرد که رفع انحصار برای حضور خودروسازان خارجی در بازار ایران و لزوم انتقال دانش فنی ...