نیروگاه های تجدیدپذیر به کمک صنعت برق ایران می آید...

وزیر نیروگفت: تا سال ۲۰۲۰ ، ۷هزار و ۵۰۰ مگابایت نیروگاه های تجدید پذیر را به بهره برداری می رسانیم به عبارتی سالانه هزار مگابایت از نیروگاه های تجدید شونده که عمدتاً بادی و خورشیدی هستند وارد مدار می...