حذف یارانه‌بگیران شدنی نیست/نیروی کارکشور به‌شدت غیرماهراست...

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی امروز در صحن علنی مجلس دهم حاضر شد، ؛گزارشی از عملکرد وزارتخانه خود ارائه کرد و برخی از مشکلات موجود را برای نمایندگان جدید توضیح داد. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ا...