پرداخت وام با چک برگشتی به صنایع کوچک

مدیرعامل سازمان صنایع کوچک با اشاره به سیاست‌های حمایتی از این صنایع گفت: برای اولین بار در سیستم بانکی وام بدون توجه به چک برگشتی اعطا می‌شود، ضمن آنکه اجرائیات بیمه تأمین اجتماعی برای یک سال متوقف ...