محدودیت شدید واحدهای نساجی برای واردات آزادانه پنبه...

اقتصادپرس: شروین بادامچی با اشاره به اینکه سال گذشته علی‌رغم رکود شدید بازار و وضعیت نامطلوب تولید، حدود ۵۰ هزار تن پنبه وارد کشور شد، اظهار داشت: سال گذشته شرایط بسیار دشواری را تحمل کردیم اما در صو...

دولت در امضای موافقتنامه تجارت ترجیحی با ترکیه عجله کرد...

دبیر کل انجمن صنایع نساجی ایران با بیان این که دولت در زمینه امضای موافقتنامه تجارت ترجیحی با ترکیه عجله کرد گفت: در این شرایط که رکود دائما تعمیق می شود، این عجله باعث بدتر شدن شرایط شده است. ...