برپایی کنفرانس برای حذف ترس صنایع دانش‌بنیان از بازارجهانی...

رییس انجمن تحقیقات بازاریابی گفت: یکی از عمده دلایلی را که فعالان در شرکت‌های دانش‌بنیان از حضور در بازارهای بین‌المللی خودداری می‌کنند، می‌توان ترس غالب شده از قوانین و مقررات تجاری دانست؛ بنابراین ...