کاهش قیمت بیسکویت و شیرینی نداریم

مقرر شده به نانوایی‌های آزادپز و صنایع مرتبط با آرد نیز، گندم به قیمت دولتی ارائه شود اما رییس انجمن صنفی صنایع بیسکویت، شیرینی و شکلات می‌گوید تغییر خاصی در این زمینه صورت نگرفته و شرایط فقط به حال ...