لطفاً گزارش عملکرد صفدرحسینی هم به اطلاع مردم برسد...

روزنامه جوان درباره برکناری مدیرعامل صندوق توسعه ملی نوشته است: در نشست روز گذشته هیئت امنای صندوق توسعه ملی با استعفای برکناری گونه دسته‌جمعی صفدرحسینی و اعضای هیئت عامل موافقت شد تا پنج عضو هیئت عا...