اینترنت غیرحجمی شد

معاون رگولاتوری گفت: در سرویس های ثابت دنیا سرعت اهمیت بیشتری از حجم دارد اما با توجه به اینکه مدل بازار ما منفاوت بود در ابتدا مدل غیر حجمی را وضع کردیم و بعدا سراغ سرعت می رویم. ...