صادرات تخم‌مرغ متوقف شده است/ قدرت رقابت نداریم...

رئیس هیأت مدیره اتحادیه مرغ تخم‌گذار با بیان اینکه صادرات تخم‌مرغ در سال جاری بسیار کم شده است، گفت: ترکیه و پاکستان با قیمت کمتر از ایران تخم‌مرغ را در بازارهای منطقه عرضه می‌کنند و ما قدرت رقابت با...