تلفات چشمگیراحشام عشایرآذربایجان شرقی به دلیل شیوع تب برفکی...

مدیرکل امور عشایر آذربایجان شرقی گفت: اگر به‌طورجدی از شیوع تب برفکی جلوگیری نشود، خدای‌ناکرده احشام که از سرمایه‌های عشایر بوده و تولیدکنندگان پروتئین کشور که در تحقق اقتصاد مقاومتی نقش دارند، با مش...

درآمد 132 میلیارد تومانی موسسه رازی از فروش تولیدات...

رییس موسسه تحقیقات واکسن و سرم‌سازی رازی گفت: سال گذشته موسسه رازی از فروش تولیدات خود ۱۳۲ میلیارد تومان درآمد کسب کرده است و بدون شک اگر واردات برخی واکسن‌هایی که موسسه رازی می‌تواند آن را تولید کند...