سرمایه گذاری چین، فرانسه و نروژ در شیلات ایران بعد از برجام...

رئیس سازمان شیلات ایران با اعلام سرمایه گذاری چینی‌ها دربخش شیلات در ۲ استان هرمزگان و سیستان و بلوچستان گفت: شرکت فرانسوی آکولند در قشم سرمایه گذاری انجام داده و تولید "چشم تخم زده" و بچه ماهی می‌کن...