قیمت شکر برای مصرف کنندگان 27 هزارریال

عضو هیات مدیره شرکت بازرگانی دولتی ایران از کاهش قیمت شکر در روزهای آتی خبر داد و گفت: براساس مصوبه سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان قیمت نهایی هرکیلوگرم شکر برای مصرف کنندگان حداکثر بین ...

واردات ۵۰۰ هزار تن شکر خام برای پرداخت بدهی دولت...

دبیر انجمن صنفی کارخانه‌های قند و شکر گفت: بر اساس تقاضای کارخانجات قند و شکر مقرر شده تا برای تأمین بخشی از نیاز کشور به شکر ۵۰۰ هزار تن شکر خام وارد شود و از محل درآمد واردات آن بخشی از بدهی دولت ب...