ایرادات شورای نگهبان به لایحه احکام دائمی برنامه ششم رفع شد...

سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به جلسه صبح امروز کمیسیون گفت: در این جلسه ایرادات وارده از سوی شورای نگهبان به لایحه احکام دائمی برنامه توسعه، بررسی و رفع گردید و هفته آینده این لایحه بر...

شورای نگهبان امروز یا فردا بودجه 95 را تایید می کند...

نماینده مجلس نهم از رفع ایراد‌های شورای نگهبان و بسته شدن پرونده بودجه دخل و خرج کشور در سال ۹۵ از سوی مجلس خبر داد و گفت: در بودجه امسال دست دولت برای انتشار صکوک و اوراق بدهی باز گذاشته شده است. ...