چرا در شورای عالی کار تنها از یک تشکل خاص دعوت می کنند...

ا وجود ظرفیت های فراوان قانون فعلی کار اما بسیاری از مواد قانونی آن تحقق نمی یابد. دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران در گفت و گو با خبرنگار ما با اشاره به برخی از مفاد ذکر شده در قانون ک...

مدیری که در ۳ ماه حقوق ۳۰ سال یک کارگر ساده را گرفت...

درحالی با هزار کش‌وقوس حداقل حقوق کارگران در سال۹۵ با ۱۴درصد افزایش به ۸۱۲هزار تومان رسید و دولت اعلام کرد توان افزایش بیش از این را ندارد که بر اساس فیش حقوق منتشر شده ، یک مدیر ارشد بیمه مرکزی در س...