نفت ارزان شده،گرانی بنزین توجیه ندارد

موضوع دو نرخی شدن بنزین را با برخی مالکان خودروهای شخصی در کلانشهر تهران در میان گذاشتیم تا نظر مردم را در این زمینه جویا شویم، عمده نظرات مردم بر این پایه استوار است که گرانی بنزین توجیهی ندارد. ...