28 شهریور روز انتخاب رئیس

انتخاب جانشین جلالپور به عنوان رئیس اتاق بازرگانی ایران به ۲۸ شهریورماه موکول شد و در جلسه روزجاری روسای اتاق بازرگانی به موضوعاتی همچون مناطق آزاد پرداخته شده است....