زنگ هشدار بیکاری در شهرستانها

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس معتقد است؛ وضعیت بیکاری در شهرستانها بسیار بد تر از مراکز استانها و به خصوص پایتخت است و دسترسی افراد تحصیلکرده شهرستانی به شغل بسیار محدود می باشد....