شناسایی ۴ هزار شرکت کدفروش

قائم مقام سازمان امور مالیاتی گفت: بر اساس شناسایی‌های انجام شده تعداد شرکتهای کدفروش از ۱۰۰ شرکت به ۴ هزار شرکت افزایش یافته است که این شرکتها باعث اخلال در نظام اقتصادی کشور می‌شوند و ما آنها را در...