سوز شلاق را به زخم کارگران نزنیم

عضو هیات مدیره کانون شورای اسلامی کار با بیان اینکه جامعه کارگری از صدور حکم شلاق برای کارگرانی که پیگیر مسایل صنفی خود بودند جریحه دار شده است، گفت: شایسته نیست به جای آنکه مرهم زخم‌های ضعیف‌ترین قش...