نجات اقتصاد با استقلال بانک مرکزی

یکی از مهم‌ترین ایرادهای مورد توافق تمام کارشناسان اقتصادی به نظام بانکی به نبود انسجام و پویایی این سیستم در چارچوب موازین شرعی برمی‌گردد و از زمان دولت نهم قوه مجریه در حال تدوین لایحه‌ای برای سر و...