تجربه تلخ بنزینی دولت اصلاحات تکرار می‌شود؟...

افزایش ۵٫۲ برابری واردات بنزین در سه سال اخیر، نتیجه تکرار کم‌توجهی زنگنه به مدیریت تولید و مصرف بنزین همانند دوره اصلاحات است و می تواند بار دیگر واردات بنزین را به پاشنه آشیل اقتصاد کشور و یکی از ک...