فلاتی به وسعت غرور ایران

روزنامه فرهیختگان در صفحه نفت و انرژی با اشاره به عملکرد شرکت نفت فلات قاره ایران، نوشت: شرکت نفت فلات قاره ایران از بزرگ ترین شرکت های تولیدی نفت در مناطق فراساحل (offshore) در جهان به شمار می رود....