پیش بینی خرید 90 هزارتن کلزا

معاون شرکت بازرگانی دولتی گفت: براساس آمار بالای ۳۰ هزارتن کلزا از ۹ استان خریداری شده و می توان گفت که این رقم تا پایان سال جاری به ۹۰ هزارتن خواهد رسید. ...