ریشه‌یابی رکود صنعتی کشور/6 عامل رخوت کسب‌وکارهای صنعتی...

آمارهای ارائه‌شده از سوی بانک مرکزی ایران، نشان از افت ۹٫۱ ‌درصدی شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی طی ۹ ماه ابتدایی سال ۱۳۹۴ دارد و همچنین طبق گزارش مرکز آمار ایران بخش صنعت در سال ۱۳۹۴ رشد منفی ۲٫۲ ...