جزئیات ۹ ایراد اساسی برطرف نشده در مدل جدید قراردادهای نفتی...

دولت در اصلاحیه های خود بر قراردادهای نفتی تصور می کند که از طریق افزودن کلمات و گنجاندن برخی عبارات نظیر"لزوم انتقال فناوری، لزوم استفاده از توان داخلی" و"اعمال حاکمیت ملی" در متن مصوبه، اشکالات اصل...

شما به مراسم تندیس‌فروشی دعوتید

ماجرا از یک ایمیل دریافتی شروع شد؛ یکی از شرکت‌های خصوصی برای حضور در مراسم اهدای تندیس نام‌ونشان ماندگار دعوت شده بود تا جایزه بگیرد. برای دریافت جایزه و میهمانانی هم که می‌توانست با خودش ببرد، با ت...