بحران واردات واگن از رده خارج اروپایی از راه رسید...

در وضعیتی که حدود ۷۵درصد از ظرفیت واگن‌سازان داخلی بلااستفاده است شرکتهای حمل و نقل ریلی با خیالی آسوده در حال خرید واگنهای دست‌دوم مستعمل خارجی هستند، موضوعی که به‌اعتقاد فعالان حوزه ریلی به بحرانی ...