بازار گوشی‌های هوشمند ایران ظرف۴سال آینده ۷۴ میلیونی می‌شود...

اگر میزان رشد ضریب نفوذ گوشی های هوشمند طی سال‌های ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۰ را ۸۶ درصد در نظر بگیریم(بر اساس تحلیل های جهانی) ایران تا چهار سال آینده دست کم ۳۴ میلیون کاربر گوشی هوشمند دیگر خواهد داشت. ...