نتایج یک پژوهش جدید در بازارکار/پزشکانی که بساز بفروش شدند!...

نتایج جدیدترین پژوهش‌های انجام شده نشان می‌دهد از هر ۱۰۰ نیروی شاغل در بازار کار ایران تنها ۱۷ نفر بر اساس استعدادها، توانمندی‌ها و علایق خود فعالیت حرفه‌ای داشته و مابقی روزمرگی می‌کنند. ...

آژیر نابودی اشتغال ۲.۴میلیون نفر

یکساله به تعداد افرادی که اشتغال آنها در معرض نابودی قرار دارد، ۱۰۵ هزار نفر افزوده شد و در حال حاضر ۲.۴ میلیون نفر در خطر بیکاری قرار دارند و درآمدشان کفاف هزینه‌های زندگی آنها را نمی‌دهد. ...