مدعیان دستکاری شاخص،درپی گرفتن ماهی از آب گل آلودبورس هستند...

یک کارشناس بازار سرمایه در خصوص ادعای دستکاری شاخص بورس و معاملات گفت: طرح موضوعاتی این چنینی بار حقوقی زیادی برای منتشرکنندگان این خبرها دارد و سازمان بورس به عنوان نهاد ناظر باید برخورد جدی و قانون...

رشد 724 واحدی شاخص

در معاملات بازار سرمایه در روز ۶ مرداد ماه ۹۵، تعداد ۹۱۴ هزار ۸۷۷ سهم اوراق بهادار به ارزش دو میلیارد و ۳۲۱ میلیون و ۶۷۹ هزار ریال در بیش از ۶۵ نوبت معاملاتی داد و ستد شدند....