رئیس سازمان بورس شاخص‌سازی را رد نکرد

کیهان نوشته است:‌ رئیس جدید سازمان بورس شاخص‌سازی در بازار سهام را رد نکرد. به گزارش خبرنگار ما، شاپور محمدی که چند صباحی است بر کرسی ریاست سازمان بورس تکیه زده، دیروز در نشست خبری خود با حجم انبوهی ...