رشد قیمت در بازار ورق سی آی اس

رخی از صادرکننده های ورق سی آی اس تولید سپتامبر را با ۵ تا ۱۰ دلار افزایش نسبت به تولیدات آگوست پیشنهاد داده اند علت اصلی نیز رشد قیمت های اخیر ورق چین بوده است....