چالش‌های ترابردپذیری

امکان جابجایی سیم‌کارت در اپراتورهای موبایل با حفظ شماره، علی‌رغم ایجاد شوق و ذوق برای برخی مشترکان تلفن همراه، می‌تواند چالش‌هایی اساسی به همراه داشته باشد که باید نسبت به آنها آگاه بود. ...