بزرگترین سرویس جاسوسی جهان چگونه خود را “آپدیت” می کند؟...

گوگل با در پیش گرفتن استراتژی های صحیح و بلندمدت در زمینه موبایل توانسته است تسلط خود در این حوزه را مانند حوزه وب سنتی حفظ کرده و گسترش دهد. بررسی های شرکت comScore در سال ۲۰۱۳ نشان داده است که ۹۲ د...