دلگرم به عنایت دولت و مجلس

منطقه سیستان با وجود ظرفیت های خاص خود و ضرورت توجه به مزیت های مرزی در آن به منظور حل مشکلات مردم و پیگیری های لازم در سنوات گذشته به منطقه ویژه تبدیل نشد و ایجاد منطقه آزاد در آن نیز تاکنون ۲ بار ا...