ساخت مخازن زیر زمینی نفت در کشور با کمک شرکت خارجی...

مدیرعامل شرکت پایانه های نفتی با اشاره به افزایش ۲ برابری تردد نفتکشهای خارجی در پایانه های نفتی در دوره پسابرجام همچنین از احداث پروژه مخازن زیر زمینی راهبردی با همکاری یک شرکت خارجی خبر داد. ...