ایران دهمین کشور در مصرف انرژی

مدیرعامل شرکت توزیع برق تهران با بیان اینکه پیک بار مصرف برق در شهر تهران حدود ۳۰۰ ساعت است، گفت: منطقی نیست صنعت برق هزینه‌های سنگینی را فقط به‌خاطر تأمین برق در این زمان متحمل شود. ...