۴۰۰ کامیون ترک منتظر ورود به ایران

رییس شورای مشترک بازرگانی ایران و ترکیه از بازگشت مرزهای میان دو کشور به حالت تقریبا عادی خبر داد و گفت: در حال حاضر بیش از ۴۰۰ کامیون در آن سوی مرز منتظر دریافت تایید آزمایشگاهی برای ورود به ایران ه...