طرح جامع مالیاتی امسال اجرا می‌شود

رئیس کل سازمان مالیاتی با اعلام اینکه اجرای کامل قانون مالیات بر ارزش افزوده از برنامه های اصلی سازمان است، گفت: در سال جاری اجرای طرح جامع مالیاتی به عنوان «اقدام ۹۵» در دستور کار است. ...