واگن‌سازی نباید به سرنوشت صنعت خودرو دچار شود...

مدیرعامل شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران خوش‌قولی٬ ارتقای کیفیت و قیمت مناسب محصول را ۳ مولفه لازم برای اقبال بخش‌خصوصی حمل و نقل ریلی به خرید محصول از واگن‌سازان داخلی خواند و گفت: صنعت واگن‌سازی ن...