کارخانه‌های سازنده تابلوی برق در حال خاموشی هستند...

رئیس هیأت مدیره انجمن صنفی تولیدکنندگان تابلوهای برق ایران با بیان اینکه شرکت‌های تولیدکننده تابلوی برق در حال حاضر با یک سوم ظرفیت فعالیت می‌کنند، گفت: از ۱۶۰ شرکت تولیدکننده تابلو برق ۷۰ شرکت تعطیل...