مشکل بخش تعاون از دید معاون وزیر کار

معاون وزیر کار که به افزایش سهم تعاون امیدوار است می‌گوید بخش تعاون هیچ کمبودی از نظر قانون ندارد و اگر قانون به معنای واقعی اجرا شود و برای تعاونی‌ها بودجه و اعتبار در نظر گرفته شود بخش تعاون به جای...

وعده جدید ایجاد 100.000 شغل تعاونی با اما و اگرها...

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره جدیدترین وعده اشتغالی دولت، گفت: «اگر» ۱۰۰۰ میلیارد تومان صندوق توسعه ملی به بخش تعاون اختصاص دهد، با هزینه ۶۰ میلیون تومان بابت ایجاد یک شغل تعاونی، در مج...